Історія кафедри Обліку, аудиту та оподаткування

Завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування з 2014р.,
к.е.н., доцент Скоробогата Л.В.

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку, статистики і фінансів з 1993 до 1995 р.р.,
к.е.н., доцент Шпак В.А.

Завідувач кафедри бухгалтерського обліку, статистики і фінансів з 1991 до 1993 р.р.,
к.е.н., доцент Хмелевська А.В.

Завідувач кафедри обліку та аудиту з 1989 до 2014р.р.,
д.е.н., професор Войнаренко М.П.

Підготовка спеціалістів з бухгалтерського обліку, статистики та фінансів в Хмельницькому національному університеті (тоді – Хмельницькому технологічному інституті побутового обслуговування) розпочалася ще у 1974 році кафедрою “Економіки і організації побутового обслуговування”. Першим завідувачем кафедри було призначено к.е.н., доцента Попова Володимира Пилиповича.

У 1989 році кафедру очолив к.е.н. доцент Войнаренко Михайло Петрович, який з грудня 1990 року вступив у докторантуру Інституту економіки НАН України. За період його навчання кафедру очолювали к.е.н. доцент Хмелевська Алла Василівна (1991-1993 р.р.); Шпак Валентин Аркадійович (1993-1995 р.р.). З вересня 2014 р кафедру обліку, аудиту  та оподаткування очолює к.е.н., доцент Скоробогата Лариса Вікторівна.

За майже п’ятидесятилітнє своє існування кафедра обліку, статистики і фінансів зазнавала реорганізаційних змін, змінювалась і її назва. Так, у 1991-1992 навчальному році із кафедри була виділена самостійна профілююча кафедра “Ревізії і контролю”, яку очолив д.е.н., професор Кругляк Броніслав Степанович. У 1995 році в Україні почала впроваджуватись ступенева система підготовки фахівців бакалаврського та магістерського рівнів не тільки з бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, але і з аудиту. Саме в цьому році кафедра “Бухгалтерського обліку, статистики і фінансів” була перейменована на кафедру “Обліку та аудиту”, яку очолив д.е.н., професор Войнаренко Михайло Петрович.

Враховуючи те, що з 1993 року кафедра здійснювала підготовку фахівців за спеціальністю “Фінанси і кредит”, яка була відкрита на факультеті бізнесу і права у 1996 році в університеті була створена нова кафедра “Обліку, аудиту та фінансів” шляхом об’єднання кафедр “Обліку та аудиту” і “Ревізії та контролю”. Проте вже у 1998 році з’явилась необхідність виділення із нещодавно об’єднаної кафедри нової профілюючої кафедри, а саме кафедри “Фінансів і банківської справи”, з відповідною спеціалізацією її випускників. яку очолила к.е.н., доцент Рясних Євгенія Григорівна.

Більше 25 років роботу кафедри обліку і аудиту координував член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи, перший проректор Хмельницького національного університету, д.е.н., професор Войнаренко Михайло Петрович, який пройшов у навчальному закладі шлях від асистента до завідувача кафедри обліку і аудиту. Під його керівництвом і безпосередньою участю у 1996 році започатковано проведення періодичної Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки”, яка пізніше відповідно до потреб наукової актуальності була трансформована в “Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку”.

За результатами другої конференції викладачами кафедри підготовлена і видана колективна монографія “Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики” у видавництві «Наукова думка», обсягом 40 друкованих аркушів.

І сьогодні, коли кафедрою проведено вже майже два десятки Міжнародних науково-практичних конференцій за участі делегатів з різних регіонів України та міжнародних делегацій. Слід визнати існування наукової школи професора Войнаренка М.П. з проблем економічного розвитку регіонів України на інноваційних засадах, а особливо розвитку теорії і методики обліку, аналізу та аудиту в контексті використання нових інформаційних технологій та зміни правової парадигми.

Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри обліку, аудиту та оподаткування складає 15 чол., у тому числі доктор наук (Замазій О.В.), 14 – кандидатів наук (Білорусець Л.М., Бобровник В.М., Богатчик Л.А., Валькова Н.В., Джулій Л.В., Кобець Д.Л., Лопатовський В.Г., Овод Л.В., Пономарьова Н.А., Скоробогата Л.В., Ченаш В.С., Фесун І.Ю., Цебень Р.Л., Юдіна М.І.). На кафедрі працюють практикуючі сертифіковані аудитори (Валькова Н.В., Пономарьова Н.А., Цебень Р.Л.).